بازی کینگ جهان نما

✔بازی فکری جهان نما:
✔جغرافیا را به یک سرگرمی آموزشی تبدیل کردیم!
✔نحوه بازی:
بازیکن ها،بایدبین خودیک نفر را به عنوان گرداننده بازی انتخاب کنندوگرداننده به تناسب تعدادبازیکن ها حداقل10کارت رابین آن ها تقسیم می کند.شروع کننده بازی می تواندکوچکترین عضویابزرگترین عضوویایکی ازبازیکن هاانتخابی گرداننده باشد.هربازیکن بدون جابه جا کردن کارت های خودتنهابایدکارت اول خودرابازی دهد.شروع کننده یکی از ویژگی های چهارگانه کارت کشورخود را انتخاب کرده ومثلاجمعیت کارت کشور خود را واردبازی می کند.بر اساس شرط بازی بزرگترین یا کوچکترین عددبرنده است.

ناموجود

می توان بازی را ازحالت آسان به دشوار ادامه داد.به این صورت که برنده هر دور براساس شروط توافقی بایدکارت ها راحدس بزندبدون گونه که:
نام کشور رابفهمد وجایگاه کشور را درصفحه نشان دهدتابتواندکارت رابرنده شود.
پرچم کشور راببیندوجایگاه کشور را در صفحه نشان دهدتابتواندکارت رابرنده شود.
نام کشور رابفهمدوپایتخت کشور رابگویدتابتواندکارت رابرنده شود.
جمعیت کشور رابفهمدونام کشور رابگویدتابتواندکارت رابرنده شود.
تعدادهمسایگان اطراف کشور رابفهمدونام یا پایتخت کشور رابگویدتابتواندکارت رابرنده شود.
✔شروطی که درابتدای بازی مطرح می شودبه صورت زیرخواهدبودکه:
برنده بازی باید بیشتراز2/3کارتهای تقسیم شده رابدست آورده باشد.
درابتدای بازی شرط می شود که براساس بزرگترین یا کوچکترین ویژگی کشورها برنده کارت اعلام شود.
درابتدای بازی شرط برنده شدن هر دو ر براساس توافق مطرح می شود.
✔اهداف بازی:
پرچم ها،پایتخت ها،ویژگی های کشور ها ومکان های جغرافیایی آنها رایاد بگیریدوسرگرم باشید.
بازی با خانواده ،با دوستان هم سن ویا سنین متفاوت رابه شادی تجربه کنید.
انعطاف دربازی راخودتان به دست بگیرید وآن را آسان یا دشوارکنید.
اطلاعات جغرافیایی خود رابالا ببریدوحافظه خود راتقویت کنید.
حس هیجانی برنده شدن را در شرایط آموزشی تجربه کنید.
✔اجزا وملزوات بازی:
صقحه اصلی بازی با طراحی جهان وتقسیمات قاره ای ومرزبندی کشورها.
جزئیات اصلی 196کشور درقالب 196کارت.
✔تعدادبازیکنان: 2نفروبیشتر.
✔گروه سنی: 6سال به بالا.


دیدگاه ها
تابحال دیدگاهی برای این محصول ثبت نشده
اولین نفری باشید که درباره این محصول دیدگاهی ثبت میکند
وب ‌اپلیکیشن را به صفحه اصلی خود اضافه کنید
با این کار، می‌توانید برای همیشه و بدون نیاز به بروز ‌رسانی از خدمات ما استفاده کنید
آیا مایل به نصب وب اپلیکیشن می باشید؟
  
وب ‌اپلیکیشن را به صفحه اصلی خود اضافه کنید
با این کار، می‌توانید برای همیشه و بدون نیاز به بروز ‌رسانی از خدمات ما استفاده کنید
1. روی دکمه Share در نوار پایین کلیک کنید.
2. گزینه Add to Home Screen را انتخاب کنید.
3. در قسمت بالا روی Add کلیک کنید.